Search
Close this search box.

מדיניות פרטיות

 • חברת Hydro-lamps מכבדת את פרטיותך. אנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך, כאשר אתה משתמש בשירותי האתר.
 • מטרת המדיניות היא להסביר בצורה ברורה את הבסיס לעיבוד מידע אישי שנאסף ממך באמצעות האתר ובאיזה אופן ישמש המידע.
 • חברתנו מחויבת להגן על המידע האישי שלך, באופן העולה בקנה אחד עם כל חוקי הגנת המידע התקפים. לכן נבקשך לקרוא בעיון מדיניות זו בצירוף תנאי השימוש של החברה, ולהבין את עמדותיה ונהליה של החברה בנוגע למידע האישי שלך ולאופן בו חברתנו תנהג בו.
  תנאי מדיניות הפרטיות מפורטים בלשון זכר לשם נוחיות בלבד.

אישור המדיניות על ידי המשתמש

 • שימושך באתר על ידי כניסה, רישום או גלישה מהווה אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי החברה המפורטים בה וכי אתה מסכים לכך שהחברה תעשה שימוש במידע האישי (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה), לרבות עיבוד של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי החברה אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
 • במידה שתמסור לחברה כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה.
 • לידיעתך, אינך חייב על פי חוק לספק מידע אישי, אך במידה ולא תספק אותו, יתכן שלא תוכל ליהנות מהאתר. אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

סוגי המידע הנאסף

 • מידע אישי – הינו כל מידע הניתן לזיהוי: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, נתוני מיקום. מידע הנמסר מרצון ומיוזמתך במהלך שימושך באתר.
 • מידע אנונימי – הנו מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט ואינו מאפשר לחברתנו לפנות אליך. מידע הנאסף באמצעות טכנולוגיה.
 • לתשומת ליבך, באפשרותך לבחור שלא למסור לחברה מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך או גלישה אנונימית) הבחירה אם למסור לחברה כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם תוכל להשתמש.

כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

 • אתר האינטרנט של החברה עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק ופרסום. מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי.
 • במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים לחברה מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר החברה ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך.
 • אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

שימוש ושיתוף מידע

 • החברה תשתמש במידע האישי שלך אך ורק כאשר מסרת את המידע מיוזמתך – כגון: בקשה להצטרף לרשימת תפוצה. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
 • העברת מידע לגורמים שלישיים – אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן כי נדרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר. כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית או הגנה על בטיחותו של כל אדם, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.
 • בנוסף, ייתכן כי שנחשוף מידע על אנשים המהווים איום או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו – כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו’.
 • אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו”ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר.

אבטחת ושמירת מידע

 • החברה נוקטת צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים שלך. החברה תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי.
 • אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.
 • אתר האינטרנט שלנו כולל קישורים המובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. כל שימוש שתעשה בקישורים או שירותים חיצוניים הינם באחריותך בלבד.

מיזוג או רכישה

 • חברתנו רשאית להסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע שלך, במקרה של מכירה או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה או נכסיה לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי החברה לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

הסכמה לעיבוד מידע אישי

 • על ידי מסירת מידע האישי לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, כל משתמשי האתר בישראל ובמדינות אחרות, מבינים ומביעים את הסכמתם המפורשת למדיניות פרטיות זו ולאיסוף ועיבוד מידע אישי. השרת שעליו נמצא האתר עשוי להיות מחוץ למדינה שממנה ניגשת לאתר ועשוי להיות מחוץ לארץ המגורים שלך.
 • חלק מהשימושים הנזכרים במדיניות פרטיות זו עשויים להיות כרוכים בהעברת המידע האישי שלך למדינות שונות ברחבי העולם, שלהן עשויות להיות רמות שונות של הגנה על פרטיות ממדינתך.
 • על ידי אספקת מידע אישי באמצעות האתר, אתה מסכים ומאשר כי אנו רשאים לאסוף, להשתמש, להעביר ולחשוף את המידע האישי שלך כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו.

שינויים במדיניות הפרטיות

 • אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת את סוגי המידע שאנו אוספים וכיצד אנו עשויים להשתמש בו. כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו תלווה בפרסום באתר.
טלפון
וואטסאפ
 • משלוח חינם מוגבל במשקל החבילה: משקל מקסימלי 20 ק”ג.
 • משלוח חינם מוגבל בגודל החבילה: מידה מקסימלית 65*40*40 ס”מ.
 • במידה ורכשת מוצר עם מידות או משקל גבוהים מהמקסימום: נציג מטעם החברה יפנה אליך להסדר תשלום בגין ההובלה
דילוג לתוכן