מים והשקייה

הבסיס של הצמח מובטח

מים הם יסוד התמיכה הבסיסי ביותר בגידול צמחים, הן בגידולים הידרופוניים והן בגידולי אדמה. מים נושאים את החמצן, הסוכר והמינרלים המומסים לכל חלקי הצמח ולכן ללא מים תאי הצמח גוועים נובלים. מכוון שמים הם מצרך חיוני לצמחים, חשוב להתייחס לנושאי הטיפול במים וההשקיה בתשומת לב מרבית בשלבי תכנון סביבת הגידול. לנוחיותכם, מגוון רחב של ציוד אגירה, העשרה, טיהור והשקית מים.

מים הם יסוד התמיכה הבסיסי ביותר בתאי הצמח ולכן חשוב להתייחס לנושאי הטיפול במים וההשקיה בתשומת לב מרבית בשלבי תכנון סביבת הגידול. לנוחיותכם, מגוון רחב של ציוד אגירה, העשרה, טיהור והשקית מים.

סנן מוצרים:

תמנון השקייה
טפטפת תמנון: 4 יציאות
Spider - 4 branch dropper

10.00

PCJ_Green
טפטפת: 2 ליטר בשעה
Dropper: 2 liters per hour

1.50

PCJ_Green
טפטפת: 4 ליטר בשעה
Dropper: 4 liters per hour

1.50

PCJ_Green
טפטפת: 8 ליטר בשעה
Dropper: 8 liters per hour

1.50

טפטפת תבריג-5
טפטפת עציץ: 2 ליטר/ש
Pot Dropper: 2 liters per hour

1.50

טפטפת תבריג-5
טפטפת עציץ: 4 ליטר/ש
Pot Dropper: 4 liters per hour

1.50

טפטפת תבריג-5
טפטפת עציץ: 8 ליטר/ש
Pot Dropper: 8 liters per hour

1.50

טפטפת מקלון
טפטפת מקלון: 2.3 ל/ש
Angular Stick - Arrow Dropper 2.3 L/H

1.00

מקלון - מייצב לטפטפת -6
מקלון מייצב לטפטפת
Stabilizer for Dripper

0.50

צינור_עיוור_חום-1
צינור עיוור - 16 ממ
Irrigation hose -16 mm

החל מ 36.00

צינור השקיה
צינור גן - 1/2 צול
Garden hose - 1/2 inch

החל מ 60.00

צינור השקיהדרג--- 4
צינור עיוור דרג 4: 16ממ
Irrigation hose grade 4: 16 mm

החל מ 35.00

Hose Pipe Clamp - 31
אזיקון חובק: נירוסטה
Hose Stainless Steel Camps

2.00

סליל טפלון-2
סליל טפלון צר
Narrow Teflon Tape

4.00

נקז פלסאון-25
נקז פלסאון - 1 צול
Plason Drain - 1 inch

18.00

נקז פלסאון-25
נקז פלסאון - 3/4 צול
Plason Drain - 3/4 inch

12.00

נקז פלסאון-25
נקז פלסאון - 1/2 צול
Plason Drain - 1/2 inch

12.00

נעץ - נעץ - נעץ
מחבר T: נעץ*נעץ*נעץ
T Shape Connector

0.50

1מחבר_T_שחור
מחבר T שן: 16*16*16
T Shape Connector - Netafim

1.50

מחבר שן זווית 21- 16ממ
מחבר זווית שן: 16ממ
L Shape Connector 16mm - Netafim

1.50

בושינג פלסטי-3
בושינג: 1.25" ל-1"
Thread Adapter - 1.25" male to 1" female

5.00

בושינג פלסטי-3
בושינג: 1.5" ל-1"
Thread Adapter - 1.5" male to 1" female

5.00

בושינג פלסטי-3
בושינג: 1" ל- 3/4"
Thread Adapter - 1" male to 3/4" female

2.50

מחבר זווית 1 אינץ
מחבר זווית: 1 אינץ
Angle Connector: 1 inch - in & out

7.00

מחבר זווית 0.75 אינץ
מחבר זווית: 3/4 אינץ
Angle Connector: 3/4 inch - in & out

6.00

מחבר שן 16ממ ל - 0.25 צול
מחבר שן 16ממ ל-0.25 צול
16mm connector for 0.25 inches - Netafim

2.00

ניפל כפול 0.5 -
ניפל כפול: 0.5 אינץ
Pipe Connector - 0.5 inch

1.00

-3-תבליט0.75
תבליט 3/4" על 1"
"3/4 straight connector

7.00

-3-תבליט0.75
תבליט 3/4" על 3/4"
"3/4 straight connector

5.00

ניפל כפול 0.75
ניפל כפול: 0.75 אינץ
Pipe Connector - 0.75 inch

2.50

ניפל כפול 1.5 -
ניפל כפול: 1.5 אינץ
Pipe Connector - 1.5 inch

6.00

ניפל מעבר- 0.75
ניפל מעבר: 0.75" - 0.5"
Pipe Connector - 0.75 into 0.5 inch

1.50

ניפל מעבר - 0.5
ניפל מעבר: 1" - 0.5"
Pipe Connector - 1 into 0.5 inch

2.50

ניפל מעבר
ניפל מעבר: 1" - 1.5"
Pipe Connector - 1 into 1.5 inch

6.00

ניפל - פקק הברגה
ניפל: פקק הברגה חוץ ...
External Threaded Stopper - 0.5 inch

1.50

ניפל - פקק הברגה
ניפל: פקק הברגה חוץ ...
External Threaded Stopper - 0.75 inch

1.50

ניפל - פקק הברגה
ניפל: פקק הברגה חוץ 1"
External Threaded Stopper - 1 inch

2.50

מופה-0.55
מופה כפולה: 1/2 צול
Double Thread: 0.5 inch

2.00

מופה-0.55
מופה כפולה: 1 צול
Double Thread: 1 inch

3.00

מופה-0.55
מופה כפולה: 1.5 צול
Double Thread: 1.5 inch

11.00

מופה הסתעפות-21
מופה הסתעפות: 3/4 צול
T Shape Branch Thread: 3/4 inch

7.00

מופה מעבר
מופה מעבר: 1/2" ל-3/4"
Thread Transition: 1/2 inches to 3/4 inch

2.50

מופה מעבר
מופה מעבר: 3/4" ל-1"
Thread Transition: 3/4 inches to 1 inch

3.00

מופה מעבר
מופה מעבר: 1" ל-1.5"
Thread Transition: 1.5 inches to 1 inch

10.00

מופה פקק - 1
מופה: פקק 1/2 צול
Dome Cork: 1/2 inch

1.50

מופה פקק
מופה: פקק 3/4 צול
Dome Cork: 3/4 inch

1.50

ברז עם מחבר שן 16ממ
מחבר שן 16ממ עם ברז
Straight Connector 16mm - with Tap

10.00

מחבר שן 16ממ ישר - 2
מחבר שן ישר: 16ממ
Straight Connector 16mm - Netafim

1.50

ווסת_קווי_נטפים
ווסת לחץ קווי - 3/4 ...
"3/4 - Pressure Regulator

44.00

סופית לצינור -- 16ממ
סופית לצינור
Pipe Edge

0.50

מחבר מהיר לברז
מחבר מהיר לברז 1"
Quick connector for 1 inch tap

5.00

מחבר מהיר לברז
מחבר מהיר לברז 3/4"
Quick connector for 3/4 inch tap

4.00

מחבר מהיר לצינור 1 צול
מחבר מהיר לצינור 1"
Quick connector for 1 inch pipe

14.00

מחבר מהיר לצינור 0.75
מחבר מהיר לצינור 3/4"
Quick connector for 3/4 inch pipe

12.00

- אפור - מסנן עמיעד
מסנן מים - עמיעד
Amiad water filter - purification

28.00

תחילית-למפצל-5ממ
תחילית: מחבר מעבר
Adapter for splitter/connector: 5mm

0.50

מסעף מעבר ירוק דרג 10-10
מצמד חוץ 16ממ ל-1/2"
16mm into 1/2 inch connector

5.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-10
מצמד חוץ 16ממ ל-3/4"
16mm into 3/4 inch connector

9.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-10
מצמד חוץ 25ממ ל-1"
25mm into 1 inch connector

7.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-10
מצמד חוץ 25ממ ל-3/4"
25mm into 3/4 inch connector

מסעף מעבר ירוק דרג 10-65
מצמד פנים 16ממ ל-3/4"
16mm-into-3-4-inch-connector

5.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-65
מצמד פנים 25ממ ל-1"
25mm into 1 inch connector

7.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-65
מצמד פנים 25ממ ל-3/4"
25mm into 3/4 inch connector

מסעף מעבר ירוק דרג 10-8
מצמד ישר 16ממ
Straight 16mm Two-way Connector

6.50

מסעף מעבר ירוק דרג 10-8
מצמד ישר 25ממ
Straight 25mm Two-way Connector

13.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-7
מצמד הסתעפות: 16ממ
Branching Connector 16mm

10.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-7
מצמד הסתעפות: 25ממ
Branching Connector 25mm

12.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-5
מצמד הסתעפות: 16ממ ל...
Branching Connector 16mm to 3/4 inch

9.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-6
מצמד הסתעפות: 16ממ ל...
Branching Connector 16mm to 3/4 inch

7.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-3
מצמד זווית 16ממ דו כ...
Angle 16mm Two-way Connector

7.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-3
מצמד זווית 25ממ דו כ...
Angle 25mm Two-way Connector

11.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-4
מצמד זווית 16ממ ל-3/4"
Angle 16mm to 3/4 inch Connector

6.00

מסעף מעבר ירוק דרג 10-4
מצמד זווית 25ממ ל-3/4"
Angle 25mm to 3/4 inch Connector

מחורר_כחול
אקדח ניקוב לטפטפת
Perforated Pliers Tubes for Dropper

48.00

מקב_פלסטי_3_ממ
מנקב לטפטפת 3.5ממ
Manual Perforated for Dropper

13.00

NS-980 water pump
משאבת מים - 2,000L/H
NS-980 Aquarium Water Pump

75.00

Jajale db-6620
משאבת מים - 2,000L/H
DB-6200 - JAJALE - Water Pump

78.00

Jajale db-6620-2
משאבת מים - 4,000L/H
DB-6400 - JAJALE - Water Pump

158.00

water pump - 1800
משאבת מים - 3,800L/H
NS-1800 Aquarium Water Pump

175.00

Jajale db-6620
משאבת מים - 8,500L/H
JD-8500 - JAJALE - Water Pump

285.00

SPF-10-000 (6s)
משאבת מים - 10,000L/H
BOYU SPF- 10,000 Water Pump

520.00

SPF-10000 (2s)
משאבת מים - 16,000L/H
BOYU SPF- 16,000 Water Pump

780.00

water tank.5-50L
50 ליטר - מיכל אגירה
50L Water Tanks - Flexible PVC

120.00

Pump-1
משאבת ניקוז למזגן - ...
SUPCO - Water Drainage Pump

280.00

water tank.5-50&100L
100 ליטר - מיכל אגירה
100L Water Tanks - Flexible PVC

140.00

water tank.6-225&400
225 ליטר - מיכל אגירה
225L Water Tanks - Flexible PVC

180.00

water tank.6-400L
400 ליטר - מיכל אגירה
400L Water Tanks - Flexible PVC

220.00

water tank.4 -smaller-750L
750 ליטר - מיכל אגירה
750L Water Tanks - Flexible PVC

390.00

air pump -250
משאבות אוויר לאקווריום
Aquarium Air Pump

38.00

PS- 850.1
משאבת אוויר לאקווריום
Aquarium Air Pump

60.00

2 air stone type
אבני מים
Air Stones

החל מ 2.50

PH _ EC.3 new
מד PH & EC
מד חומציות ומוליכות חשמלית

החל מ 95.00

ph&ec-2 - (2)
מד PH & EC &...
מד חומציות ומוליכות חשמלית

320.00

ph & ec - 4.4
מד PH & EC &...
pH & Temperature & TDS & EC

החל מ 65.00

TDS & EC.1
מד EC & TDS נייד
מד מוליכות חשמלית ומוצקים מומסים.

32.00

thermometer.8
טרמומטר דיגיטלי למים
Digital Water Thermometer

12.00

PH calibrator new-s
אבקת כיול PH
PH Calibration Powder Solution

6.00

EC Calibration- Bottle
תמיסת כיול - EC
EC Calibration Solution

12.00

EC callibration-6
תמיסת כיול EC
EC Calibration Solution

8.00

spray image.4.smaller
מרסס לחץ ידני - 2 ליטר
משאבת לחץ - בקבוק השקיה

20.00

simple spray - 1S
שפריצר 800 מיליליטר
one liter manual spray

7.00

measuring cup-72
קנקן מידה להשקייה
Plastic Measuring Cup

החל מ 7.00

משורה למדידה5
משורה למדידת נוזלים
Plastic Measuring Tube

החל מ 4.00

syrgine
מזרק
Plastic Syringe

החל מ 1.00

פיפטה-214
10 יח' פיפטה לנוזלים
pipette for liquid

1.00

משפך - 2
משפך - קוטר 75מ"מ
Liquid Funnel

4.00

air pipe-7
צינור אוויר
Aquarium Air Hose

החל מ 1.00

DSC07783
מחברים לצינורות אוויר
Air Tubing Connectors

החל מ 2.50

טלגרם
וואטסאפ
  • משלוח חינם מוגבל במשקל החבילה: משקל מקסימלי 20 ק"ג.
  • משלוח חינם מוגבל בגודל החבילה: מידה מקסימלית 60*40*40 ס"מ.
  • במידה ורכשת מוצר עם מידות או משקל גבוהים מהמקסימום: נציג מטעם החברה יפנה אליך להסדר תשלום בגין ההובלה
דילוג לתוכן